21.12.16

Замечания Главного юридического управления к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию градостроительной деятельности (проект №4733-1)

 

Зауваження
до проекту закону України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення містобудівної діяльності
(реєстраційний №4733-1)

У Головному юридичному управлінні проаналізовано проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. №4733-1), підготовлений Комітетом з питань з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства для розгляду в другому читанні.
Поділяючи необхідність приведення у відповідність дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві до кращих європейських практик, а також забезпечення ефективності та впорядкування відносин у будівництві, Головне юридичне управління поділяє міркування, висловлені у висновку Головного науково-експертного управління від 15.06.2016 щодо необхідності удосконалення цього законопроекту, та вважає за необхідне звернути увагу на таке.

1. За законопроектом й далі продовжується практика зосередження повноважень у одного й того самого суб’єкта владних повноважень – центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – щодо державного управління (зокрема, “надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (пункт 7 частини першої нової редакції статті 7 “Про регулювання містобудівної діяльності”), державного контролю (частина друга нової редакції статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”), а також – частково – і державного нагляду (частина друга нової статті 41¹ цього Закону), що здійснюватимуться одними і тими ж суб’єктами.

 Так, відповідно до нової редакції частини другої статті 41¹ Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через головних інспекторів будівельного нагляду у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, в окремих випадках, визначених абзацом четвертим пункту 7 частини першої  нової редакції статті 7 та частиною першою нової редакції статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” - підпункт 1 пункту 7 та підпункт 12 розділу І законопроекту) зазначені головні інспектори будівельного нагляду будуть здійснювати також повноваження суб’єктів, що здійснюють управління та державний архітектурно-будівельний контроль у відповідній сфері, тобто повноваження тих органів, за якими вони мають здійснювати нагляд. Звідси випливає, що у випадках, що передбачається врегулювати зазначеними положеннями законопроекту, здійснення функції державного архітектурно-будівельного нагляду законопроектом не передбачено.

Таким чином, на нашу думку, системи здійснення державного архітектурно-будівельного контролю і державного архітектурно-будівельного нагляду, що запроваджуються законопроектом, не є універсальними, оскільки допускають концентрацію у одного і того ж суб’єкта управлінських, контрольних та наглядових повноважень, а також не охоплюють усі випадки провадження діяльності, за якою має здійснюватися нагляд. Відтак, законопроект не містить належного правового механізму реалізації його положень, що в свою чергу не відповідає принципу верховенства права (стаття 8 Конституції України).

2. Частиною другою нової редакції статей 41, 41¹ Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” передбачається, що державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, чим, як вбачається, не враховуються вимоги статті 19 Конституції України в частині встановлення меж та способу здійснення повноважень органами державної влади виключно законом, а також частини четвертої статті 19 Господарського кодексу України, за якою “органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами”.

 

Заступник керівника
Головного управління                         В. МІЛОВАНОВ

Карточка проекта закона: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59319 


Мои проекты

Юридический интернет-центр "Айлекс" - авторское право и его защита, электронная коммерция, борьба с киберпреступностью

http://ilex.com.ua/