27.04.16

Информационное письмо Высшего административного суда Украины № 1177/10-14/16 от 26.04.2016 г. (ЕСПЧ, дело «Устименко против Украины»)

 

 Головам апеляційних  адміністративних судів


  У зв’язку з надходженням до Вищого адміністративного суду України листа Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини (надалі – Європейський суд) у справі «Устименко проти України», яке 29 січня 2016 року набуло статусу остаточного, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу адміністративних судів на таке.

Цим рішенням визнано порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з тим, що національні суди, вирішивши поновити пропущений строк оскарження остаточної постанови у справі заявника без наведення відповідних причин та скасувавши в подальшому постанову суду, порушили принцип правової визначеності та право заявника на справедливий судовий розгляд за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

У вказаній справі Європейський суд зазначив, що свобода розсуду національних судів під час ухвалення рішення про поновлення строку оскарження не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення.

Крім того, у цій справі Європейський суд, визнаючи неприйнятними скарги заявника щодо порушення національними судами принципу рівності сторін з огляду на розгляд апеляційної скарги за відсутності заявника, зазначив, що спори стосовно пільг, які сплачуються відповідно до систем соціального забезпечення, є суто технічними, а тому їх краще розглядати в рамках письмової процедури, а не за допомогою усних слухань (див., наприклад, рішення у справах «Міллер проти Швеції» (Miller v. Sweden), заява № 55853/00, п. 29, від 8 лютого 2005 року, та «Шулер-Цграгген проти Швейцарії» (Schuler-Zgraggen v. Switzerland), від 24 червня 1993 року, п. 58, Series A № 263).

За інформацією, наданою Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, найближчим часом автентичний переклад цього рішення буде надруковано у збірнику нормативно-правових актів «Офіційний вісник України».

Зі змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі «Устименко проти України» можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) у розділі «Захист інтересів держави в Європейському суді» та в інформаційно-правовій системі «ЛІГА:ЗАКОН»

Про викладене повідомляється у порядку інформування та для врахування при здійсненні судочинства.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для вжиття заходів загального характеру, необхідних для виконання рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного.
 
Додаток: за текстом на 18 арк.
Додаток 1 Додаток 2
 
 
Голова суду                                                                            О.НечитайлоІнформаційний лист від 26.04.2016 №1177/10-14/16
26.04.2016 р. № 1177/10-14/16


Источник: сайт Высшего административного суда Украины
Ссылка: http://vasu.gov.ua/sudovapraktika/inf_list/inf_lyst_26.04.2016/ 


Мои проекты

Юридический интернет-центр "Айлекс" - авторское право и его защита, электронная коммерция, борьба с киберпреступностью

http://ilex.com.ua/